Giải quyết nghịch lý cung cầu lao động tại TP.HCM: Bài 2 - Cần giải pháp toàn diện

Ngày đăng : 30/05/2018 - 6:34 PM

Quá trình hội nhập, phát triển và sự tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, nhiều chuyên gia cho rằng, lực lượng lao động thủ công trẻ, dồi dào sẽ không còn là thế mạnh, tạo nên lợi thế cạnh tranh, thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều này cũng dự báo trong tương lai, người lao động sẽ gặp khó khăn khi tìm kiếm việc làm, nhiều lao động sẽ mất việc làm. Do vậy, ngay từ bây giờ cần có những chính sách phù hợp để hỗ trợ duy trì, tạo việc làm cho người dân, góp phần ổn định đời sống, đảm bảo an sinh xã hội. 

Gỡ nút thắt 

Như ý kiến các chuyên gia, dù có nhiều trường, nhiều đề án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao từ bậc đại học, cao đẳng, đến trung cấp nghề, nhưng khoảng cách giữa chương trình đào tạo hiện nay và nhu cầu thực tế sản xuất của doanh nghiệp vẫn chưa được thu hẹp.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Hữu Thảo, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, để đảm bảo đào tạo nguồn lao động đáp ứng yêu cầu trong quá trình tái cơ cấu kinh tế của thành phố, rất cần dự báo nguồn lao động chính xác, từ đó các trường mới có kế hoạch đào tạo nguồn lao động cho nhu cầu trước mắt cũng như lâu dài. 

Cụ thể, khi có dự báo, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung tâm dạy nghề sẽ chủ động tăng cường hợp tác, liên kết với đơn vị sản xuất, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn, nhằm nâng dần tính tương thích đào tạo và sử dụng lao động. 

COPPY BY 

Việt Âu - Anh Đức/TTXVN

Giải quyết nghịch lý cung cầu lao động tại TP.HCM: Bài 2 - Cần giải pháp toàn diện

Giải quyết nghịch lý cung cầu lao động tại TP.HCM: Bài 2 - Cần giải pháp toàn diện

Giải quyết nghịch lý cung cầu lao động tại TP.HCM: Bài 2 - Cần giải pháp toàn diện

Giải quyết nghịch lý cung cầu lao động tại TP.HCM: Bài 2 - Cần giải pháp toàn diện

Giải quyết nghịch lý cung cầu lao động tại TP.HCM: Bài 2 - Cần giải pháp toàn diện

Giải quyết nghịch lý cung cầu lao động tại TP.HCM: Bài 2 - Cần giải pháp toàn diện